Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Bích Hải

Phó giáo sư - Tiến sĩ

15

Bài báo

12

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Bích Hải
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1950

 • Địa chỉ:

  Khoa Ngữ văn - Trường ĐHSP - Đại học Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 054.832.550
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư -

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Văn học Trung Quốc, Văn học phương Đông, Văn hóa phương Đông

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Văn học Trung Quốc, Văn học phương Đông, Văn hóa phương Đông

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ 1996