Dữ liệu Nhà khoa học

Cao Huy Linh
(400000.0141)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

13

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Cao Huy Linh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1965

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Vỹ Dạ , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 8538875
  Email: huylinh2002@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  Đại số và lý thuyết số

  Chuyên ngành đào tạo:

  Đại số và lý thuyết số

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đại số và lý thuyết số

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Toán
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1990 Đến : 01/10/1992 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM giảng viên tập sự
  Từ : 01/11/1992 Đến : 01/10/1995 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Biên chế chính thức giảng viên
  Từ : 01/11/1995 Đến : 01/01/1999 CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ giảng dạy tại Đại học Đại cương
  Từ : 01/02/1999 Đến : 01/09/2011 Tổ Hình học - Đại số - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng dạy Toán, Khoa Toán Trường Đại học Sư phạm
  Từ : 01/10/2011 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Hình học Đại số Khoa Toán; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Hình học Đại số, Khoa Toán Tổ Hình học - Đại số - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Toán học 1990
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Toán học 1997
  Tiến sĩ 2009