Dữ liệu Nhà khoa học

Văn Nam
(400000.0018)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Văn Nam
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3833231; 0905303221
  Email: vnn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Đại số và lý thuyết số

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1976 Đến : 01/11/1978 Tổ Hình học - Đại số - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Trợ giảng Khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/12/1978 Đến : 01/12/1980 Tổ Hình học - Đại số - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Học Cao học Khoa Toán, trường Đại học Sư phạm I Hà nội
  Từ : 01/01/1981 Đến : 01/12/2000 Tổ Hình học - Đại số - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/05/2011 Tổ Hình học - Đại số - Khoa Toán - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Khoa Toán, trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Đại học Sư phạm Hà Nội Toán học 0000