Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Lộc
(600000.0191)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

23

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

8

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Lộc
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: loc.nguyenthi@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2009

  Ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chăn nuôi

  Chuyên môn giảng dạy:

  Sinh hóa

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dinh dưỡng động vật

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1979 Đến : 01/01/1982 Cao đăng nông nghiệp Huế Giáo viên
  Từ : 01/01/1983 Đến : 01/01/1985 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên
  Từ : 01/01/1990 Đến : 01/01/1994 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giáo viên
  Từ : 01/01/1997 Đến : 01/01/1998 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/01/2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM trưởng bộ môn
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/01/2014 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên chính giữ chức vụ Tổ trưởng Tổ bộ môn Sinh hóa thức ăn
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/12/2012 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Kéo dài thời gian công tác
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/12/2012 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Kéo dài thời gian công tác
  Từ : 01/01/2012 Đến : 01/12/2012 Khoa Chăn nuôi - Thú y - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Kéo dài thời gian công tác
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác ĐH Tổng Hợp Hà Nội Hoá học 1986
  Thạc sĩ ĐH Khoa Học Nông Nghiệp 1999
  Tiến sĩ Đại Học Huế Chăn nuôi 2004