Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thủy
(400000.0044)

Tiến sĩ

71

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thủy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1980

 • Địa chỉ:

  Lại Thế, Phú Thượng, thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ntthuy@hueuni.edu.vn, nguyenthithuy@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý chất rắn

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý đại cương, Khoa học Vật liệu

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật liệu điện, từ; sợi tinh thể quang tử

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/07/2003 Tổ Vật lý đại cương - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Lý Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/08/2003 Đến : 01/07/2004 Tổ Vật lý đại cương - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/08/2004 Đến : 01/09/2012 Tổ Vật lý đại cương - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/10/2012 Đến : Phó trưởng Khoa - Khoa Vật lý; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Đại cương Tổ Vật lý đại cương - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Toán học 2002
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế Vật lý học 2007
  Tiến sĩ Đại học Hà Nội Vật lý học 2014