Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Khoa Lan Anh
(400000.0358)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Khoa Lan Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  35 Hàn Thuyên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: kl@

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Vật lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/02/2006 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng tại Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/02/2007 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/03/2007 Đến : Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Úc 0000
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Vật lý 2004
  Thạc sĩ ÚC 2010