Dữ liệu Nhà khoa học

Trần Thị Hương Thủy
(400000.0045)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trần Thị Hương Thủy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  9 Hồ Xuân Hương, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3525296; 0905065506
  Email: tranhuongthuy.sp@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/02/2007 Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng phụ trách thí nghiệm tại Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/02/2008 Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch Nghiên cứu viên tại Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/05/2011 Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Vật lý 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Vật lý 2012