Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Như Thảo
(400000.0034)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

62

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Như Thảo
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  93 Trường Chinh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0939866865, 0914237299
  Email: dnthao@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2013

  Ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên ngành đào tạo:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán

  Chuyên môn giảng dạy:

  Vật lý lý thuyết và vật lý toán: + Đại học: -Cơ học lượng tử, -Lý thuyết chất rắn; + Cao học& NCS: -Tính chất quang của vật rắn; -Mô phỏng linh kiện na-nô bán dẫn bằng các phương pháp Monte-Carlo tập hợp tự hợp, phương pháp kéo theo-khuếch tán, phương pháp các phương trình cân bằng; -Kỹ thuật lập trình (Pascal, Fortran 77, Fortran 90, Mathematica 7.0); -LaTeX; -Phương pháp số (Phương pháp tính, Giải tích số).

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Vật lý na-nô và vật liệu na-nô (nanophysics and nanomaterials, thuộc chuyên ngành Vật lý lý thuyết và vật lý toán): Nghiên cứu các tính chất điện và quang của các linh kiện na-nô bán dẫn và các cấu trúc bán dẫn thấp chiều: giếng lượng tử, dây lượng tử, chấm lượng tử.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1997 Đến : 01/09/2001 Trung tâm Vật lý lý thuyết Cán bộ hợp đồng Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
  Từ : 01/10/2001 Đến : 01/12/2004 Trung tâm Vật lý lý thuyết Cán bộ Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, học NCS tại Nhật Bản
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/02/2006 Tổ Vật lý Lý thuyết - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa Lý Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/02/2007 Tổ Vật lý Lý thuyết - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa Lý Trường ĐH Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/09/2012 Phó Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Vật lý lý thuyết và Vật lý tính toán Tổ Vật lý Lý thuyết - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Vật lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/10/2012 Đến : 01/04/2015 Phó trưởng Phòng - Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế; Phó Giám đốc Trung tâm Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên, Phó giám đốc Trung tâm Vật lý lý thuyết & VL tính toán, Quan hệ hợp tác quốc tế
  Từ : 01/05/2015 Đến : Phó Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Vật lý lý thuyết và vật lý tính toán Tổ Vật lý Lý thuyết - Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng dạy
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Vật lý học 1997
  Thạc sĩ Viện Vật lý, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam Vật lý học 1999
  Tiến sĩ Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Nhật Bản (JAIST) Vật lý học 2004