Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Văn Hồ
(400000.0114)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

72

Bài báo

70

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Văn Hồ
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  242 Điện Biên phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3832214; 0903593368
  Email: dangvanho@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2007

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Lịch Sử

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp giảng dạy Lịch sử

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1976 Đến : 01/08/1979 Giáo viên cấp I Trường Cấp 1 Quảng Lộc, Quảng Điền
  Từ : 01/09/1979 Đến : 01/08/1983 Giáo viên Trường cấp 1 Quảng lộc ,Quảng Điền, T.T.Huế, đi học đại học
  Từ : 01/09/1983 Đến : 01/09/2012 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Phương pháp giảng dạy; Trưởng Khoa - Tổ Phương pháp giảng dạy; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Phương pháp giảng dạy sử Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Lịch sử, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/10/2012 Đến : 01/02/2013 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Phương pháp Giảng dạy lịch Sử Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Khoa Lịch sử
  Từ : 01/03/2013 Đến : Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Trung cấp Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 1973
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Lịch sử 1983
  Tiến sĩ Trường Đại hoc Sư phạm I Hà Nội Lịch sử 1997