Dữ liệu Nhà khoa học

Trịnh Đình Chính
(400000.0060)

Tiến sĩ

1

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trịnh Đình Chính
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1952

 • Địa chỉ:

  Ngô Thiện Kế, Phường Vĩnh Ninh, Tp Huế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3821152; 0914173197
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá hữu cơ

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/1976 Đến : 01/12/1976 Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng tạo nguồn giảng viên Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/01/1977 Đến : 01/12/1978 Tổ Hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên tập sự Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/01/1979 Đến : 01/10/1999 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ trưởng chuyên môn Hóa Hữu cơ; Phó trưởng Khoa - Phó chủ nhiệm Khoa Hóa Tổ Hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/11/1999 Đến : 01/05/2011 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ trường Tổ Hóa Hữu cơ; Trưởng Khoa - Trưởng Khoa Hóa Trường Đại học Sư phạm Huế; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Hóa Hữu cơ Tổ Hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Hoá học 1976
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội I Sư phạm Hoá học 1995