Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thu Lan
(300000.0206)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

48

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Lan
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1959

 • Địa chỉ:

  176 Chi Lăng, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: thulan176@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2007

  Ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý thuyết Hóa hữu cơ; Hóa lập thể; Cơ chế phản ứng Hóa hữu cơ; Hóa học các hợp chất dị vòng; Tổng hợp hữu cơ; Hoá sinh; Hoá học các hợp chất thiên nhiên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tổng hợp Hóa hữu cơ, Hoá học các hợp chất thiên nhiên

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1981 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Hữu cơ Bộ môn Hóa hữu cơ - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHTH Huế Hoá học 1981
  Tiến sĩ Trường ĐHTH Hà Nội Hoá học 1993