Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thục Nhi
(400000.0360)

Thạc sĩ

1

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thục Nhi
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  178 Ngô Đức Kế, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3830123; 0983551383
  Email: tn@

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá hữu cơ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hoá học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/02/2002 Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ hợp đồng trợ lý thí nghiệm Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2002 Đến : 01/02/2003 Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biên chế tập sự ngạch NGhiên cứu viên Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2003 Đến : 01/05/2011 Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Hoá học 1999
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2005
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Hoá học 2011