Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Lê Mỹ Linh
(400000.0361)

Tiến sĩ

31

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Lê Mỹ Linh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Phường Đúc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3881062; 0914488430
  Email: linhsophie309@yahoo.fr

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hoá lý thuyết và hoá lý

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nhiệt động học - Hóa đại cương 2 - Cơ sở lý thuyết hóa học - Chuyên đề hóa lý 2 (xúc tác) - Thực hàn

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nhiệt động học - Hóa đại cương 2 - Cơ sở lý thuyết hóa học - Chuyên đề hóa lý 2 (xúc tác) - Thực hành hóa lý - Thực hành hóa đại cương

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/02/2006 Tổ Hóa Lý - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Hóa Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/02/2007 Tổ Hóa Lý - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự Khoa Hóa, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/05/2011 Tổ Hóa Lý - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Hóa, trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Hoá học 2003
  Khác Đaiọ học Le Maine, Pháp Hoá học 2004
  Đại học Trường Đại học Ngoại Ngữ Huế Sư phạm Tiếng Anh 2007
  Thạc sĩ Đại học Huế Hoá học 2009
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế Hóa lý thuyết và hóa lý 2016