Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Thị Dạ Thủy
(400000.0393)

Tiến sĩ

48

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Thị Dạ Thủy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1967

 • Địa chỉ:

  số 2 Kiệt 100, Đặng Huy Trứ, phường Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3884029; 01689122608
  Email: dangdathuy@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1994 Đến : 01/12/1995 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng trong chỉ tiêu biên chế, tập sự, Khoa Sinh Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/01/1996 Đến : 01/02/2011 Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Phương Pháp giảng dạy Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/07/2011 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Chính, Khoa Sinh Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Sinh học 1990
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Sinh học 1997
  Khác Trường Đại học Sư phạm Huế Ngôn ngữ Anh 2005
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh học 2008