Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Thanh Hải
(400000.0387)

Thạc sĩ

7

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Thanh Hải
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  65 Trường Chinh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3821321; 0919501576
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Động vật học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2007 Đến : 01/02/2010 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2010 Đến : 01/02/2011 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên biên chế tập sự khoa Sinh, trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nông lâm Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế Sinh học 2013