Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Thu
(400000.0207)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Thu
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  13/116 NGuyễn Khoa Chiêm, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3825126; 0986268673
  Email: thukth@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tâm lý học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tâm lí học trẻ em - Phương pháp dạy học Đạo đức

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tâm lí học trẻ em - Phương pháp dạy học Đạo đức

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/2000 Đến : 01/02/2001 Tổ Nghệ thuật - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa GD Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2001 Đến : 01/02/2002 Tổ Nghệ thuật - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự Khoa GD Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2002 Đến : 01/07/2011 Tổ Nghệ thuật - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa GD Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Viện Tâm Lý học Tâm lý học giáo dục 0000
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Tâm lý học giáo dục 2000
  Thạc sĩ Trường Đại hoc Sư phạm Huế Tâm lý học 2003