Dữ liệu Nhà khoa học

Hồ Văn Thùy
(400000.0230)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hồ Văn Thùy
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1966

 • Địa chỉ:

  23 Tùng Thiện Vương, Vỹ Dạ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905158666
  Email: thuyhv66@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hội họa

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Hội họa

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1997 Đến : 01/12/1998 Tổ Nghệ thuật - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng Khoa GD Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/12/1999 Tổ Nghệ thuật - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên tập sự Khoa GD Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/01/2000 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Nghệ Thuật Tổ Nghệ thuật - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa GD Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật Sư phạm Mỹ thuật 1996
  Thạc sĩ TRường Đại học Mahasarakham, Thái Lan Sư phạm Mỹ thuật 2012