Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Văn Huy
(400000.0238)

Thạc sĩ

5

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Văn Huy
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1970

 • Địa chỉ:

  109 Ông Ích Khiêm, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0903593792
  Email: lehuyart@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên ngành đào tạo:

  Mỹ thuật tạo hình

  Chuyên môn giảng dạy:

  Mỹ thuật

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Mỹ thuật

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1994 Đến : 01/01/2004 Cộng tác viên Đài truyền hình Việt Nam
  Từ : 01/01/2004 Đến : 01/03/2005 Hợp đồng giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/03/2006 Tổ Nghệ thuật - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/04/2006 Đến : 01/05/2011 Tổ Chuyên biệt - Khoa Giáo dục Mầm non - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật Huế Hội hoạ 1994
  Thạc sĩ Đại học Mahasarakham, Thái Lan Hội hoạ 2012