Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thùy Nhung
(400000.0232)

Thạc sĩ

7

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

3

Công trình thực tiễn

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thùy Nhung
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Kiệt 1 Đường Nguyễn Cửu Vân, Vân Dương, Thủy Vân, TP Huế , Tỉnh Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0988853158
  Email: nguyenthuynhung@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận Âm nhạc và PPGD Âm nhạc

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận Âm nhạc và PPGD Âm nhạc

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Giáo dục Mầm non
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/2002 Đến : 01/07/2004 Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa GDTH Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/08/2004 Đến : 01/07/2005 Tổ Nghệ thuật - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/08/2004 Đến : 01/03/2009 Tổ Nghệ thuật - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/04/2009 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Chuyên biết Tổ Chuyên biệt - Khoa Giáo dục Mầm non - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Nghệ thuật - Đại học Huế Sư phạm Âm nhạc 2002
  Đại học Học Viện Âm nhạc Huế Sáng tác âm nhạc 2010
  Thạc sĩ Học Viện Âm nhạc Huế Sư phạm Âm nhạc 2013