Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tư Sơn
(900000.0075)

Tiến sĩ

18

Bài báo

3

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Tư Sơn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  5 Kiệt 131 Trần Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914019221
  Email: nguyenthanhbinh2005_dhnn @yahoo.com.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Nga

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngôn ngữ Nga

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngôn ngữ và Văn học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ngôn ngữ và Văn học Nga

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Ngoại ngữ
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1979 Đến : 01/09/2004 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Giảng viên
  Từ : 01/09/2004 Đến : 01/01/2010 Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Trưởng Phòng
  Từ : 01/01/2010 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Văn học - Văn hóa Khoa Tiếng Nga - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Lipet Sư phạm Tiếng Nga 1979
  Tiến sĩ Trường Đại học Belorus Ngôn ngữ học 1990