Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Vượng
(400000.0397)

Thạc sĩ

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

1

Công trình thực tiễn

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Vượng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905996997
  Email: yeungon@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận ngôn ngữ

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận ngôn ngữ

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phonetic and phonology, Vietnamese Syntax, Teaching Vietnamese in Primary school.

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Theoretical linguistics, philosophy of language, language, and mind, corpus linguistics, cognitive linguistics, translation theory.

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (IELTS - 2013)
  Ngoại ngữ khác (Cử nhân Anh văn - 2014)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2007 Đến : 01/02/2008 Tổ Khoa học xã hội - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa GD Tiêủ học Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/11/2009 Tổ Khoa học xã hội - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự Khoa GD Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/12/2009 Đến : 01/07/2011 Tổ Khoa học xã hội - Khoa Giáo dục Tiểu học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa GD Tiểu học Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Ngữ văn 2006
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Ngôn ngữ học 2009