Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Công Tràm
(400000.0246)

Thạc sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Công Tràm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1953

 • Địa chỉ:

  5/3/317 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914046126
  Email: ct@

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên ngành đào tạo:

  Quản lý giáo dục

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1977 Đến : 01/06/1999 Trưởng Khoa - Khoa Nga văn TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/07/1999 Đến : 01/08/2004 Phó trưởng Khoa - Khoa Tại chức; Trưởng Khoa - Khoa Tại chức Khoa Tại Chức - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/09/2004 Đến : Phó trưởng Phòng - Phòng Đào tạo đại học Tổ Chính quy - Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính, quản lý Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học TRường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ Hà Nội Sư phạm Tiếng Nga 1977
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Quản lý giáo dục 2001