Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tưởng
(400000.0117)

Tiến sĩ

40

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

9

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Tưởng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1954

 • Địa chỉ:

  11 Nhật Lệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3529540; 0913427200
  Email: ngtuong54@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Địa lý học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Địa lý học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Địa lý KT-XH đại cương; Dân số học; Địa lý dân cư; Địa lý du lịch; Tổ chức lãnh thổ công nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học xã hội & nhân văn

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/1978 Đến : 01/07/1999 Tổ Địa lý Kinh tế - Xã hội - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý
  Từ : 01/07/1999 Đến : 01/06/2001 Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Địa lý Tổ Địa lý Kinh tế - Xã hội - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý
  Từ : 01/06/2001 Đến : 01/07/2010 Trưởng Khoa - Khoa Địa lý Tổ Địa lý Kinh tế - Xã hội - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý
  Từ : 01/07/2010 Đến : 01/01/2014 Tổ trưởng chuyên môn - Khoa Địa lý Tổ Địa lý Kinh tế - Xã hội - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Địa lý
  Từ : 01/02/2014 Đến : Tổ Địa lý Kinh tế - Xã hội - Khoa Địa lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng dạy tại Khoa Địa Lý (kéo dài thời gian công tác)
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Địa lý 1978
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sư phạm Địa lý 1999