Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Lương Thục
(400000.0226)

Thạc sĩ

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Lương Thục
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1958

 • Địa chỉ:

  13/317 Điên Biên Phủ, Trường An, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3825949; 0914025047
  Email: thucnl@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tin học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1979 Đến : 01/08/1982 giáo viên trường PTCS Nguyễn Du, Tp Huế
  Từ : 01/09/1982 Đến : 01/08/1984 Trường PTCS Nguyễn Chí Diễu Giáo viên Trường PTCS Nguyễn Chí Diễu, Tp Huế
  Từ : 01/09/1984 Đến : 01/08/1990 Trường PTTH Quốc học Huế Giáo viên PTTH
  Từ : 01/09/1990 Đến : 01/12/1990 nghỉ ỏ nhà chờ việc
  Từ : 01/01/1991 Đến : 01/01/2012 Phó trưởng Bộ môn - Bộ môn Tin học; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Hệ thống - phần mềm; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Hệ Thống phần mềm; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Mạng và Truyền Thông Tổ Mạng và Truyền thông - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Tin học Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/02/2012 Đến : Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Công nghệ thông tin Trung tâm Công nghệ thông tin - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên, Giám đốc Trung tâm
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Cao đẳng Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Bình Toán học 1979
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Toán học 1989
  Đại học Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội Tin học 1995
  Thạc sĩ Trường Đai học Bách khoa Hà Nội Tin học 2001