Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Tương Tri
(400000.0216)

Tiến sĩ

26

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Tương Tri
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1975

 • Địa chỉ:

  Số 10B Kiệt 79 Phạm Thị Liên, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Kim Long , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0983025251
  Email: ntuongtri@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Phương pháp giảng dạy; Elearning; Hệ thống thông tin

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phương pháp giảng dạy; Elearning; Ontology; Học máy, Phân tích mạng xã hội; Dữ liệu lớn; Hệ thống thông tin

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)
  Tiếng Pháp (A - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Viện Đào tạo mở và Công nghệ thông tin 05 Hà Nôi, TP. Huế hucec
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1999 Đến : 01/01/2000 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên tập sự Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/02/2000 Đến : Phó Giám đốc Trung tâm - Trung tâm Công Nghệ Thông Tin; Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Phương pháp giảng dạy Khoa Tin học Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Tin học Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Viện Công Nghệ thông Tin, Hà Nội Sư phạm Tin học 0000
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Vật lý 1997
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Tin học 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2006
  Tiến sĩ Trường Đại học Yeung nam Kỹ thuật máy tính 2016