Dữ liệu Nhà khoa học

Phan Hoàng Hải
(400000.0225)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

4

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Phan Hoàng Hải
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  C41, Chung cư Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Xuân Phú , Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0935053305
  Email: phanhoanghai@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Công nghệ phần mềm

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Công nghệ phần mềm

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2000 Đến : 01/07/2003 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Tin học, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/08/2003 Đến : 01/07/2004 Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên biên chế tập sự khoa Tin học , Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/08/2004 Đến : 01/07/2006 Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Nghiên cứu viên Khoa Tin học, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/08/2006 Đến : 01/05/2015 Phó trưởng Phòng - Phòng Tổ chức Hành chính; Quyền Trưởng phòng - Phòng Cơ sở vật chất; Trưởng Phòng - Phòng Cơ sở vật chất Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên khoa Tin, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/08/2015 Đến : Phó trưởng Phòng - Phòng Tổ chức - Hành chính; Quyền Trưởng phòng - Phòng Cơ sở vật chất; Trưởng Phòng - Phòng Cơ sở vật chất Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên, Phó trưởng phòng TCHC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tin học 2000
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 2005