Dữ liệu Nhà khoa học

Đinh Thị Diệu Minh
(400000.0212)

Thạc sĩ

4

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đinh Thị Diệu Minh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  03 Nguyễn Phong Sắc, Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dtdieuminh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tin học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Tin học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)
  Tiếng Nga (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Khoa Tin học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2004 Đến : 01/02/2006 Tổ Khoa học máy tính - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Tin học, trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/03/2006 Đến : 01/02/2007 Tổ Khoa học máy tính - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự Khoa Tin học, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : Tổ Khoa học máy tính - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Tin học Trường ĐHSP Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Voroneth, Liên bang Nga Toán ứng dụng 2004
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 2010