Dữ liệu Nhà khoa học

Võ Hồ Thu Sang
(400000.0213)

Thạc sĩ

2

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Võ Hồ Thu Sang
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: cyan1904@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên ngành đào tạo:

  Khoa học máy tính

  Chuyên môn giảng dạy:

  Quản trị mạng, Mạng máy tính, thực hành mạng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Quản trị mạng, Mạng máy tính, thực hành mạng

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/12/2005 Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM thử việc tại Khoa Tin học, trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/02/2007 Tổ Mạng và Truyền thông - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn khoa tin học Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/02/2008 Tổ Mạng và Truyền thông - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng viên biên chế tập sự kHoa Tin học, Trường ĐHSP Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : Tổ Mạng và Truyền thông - Khoa Tin học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Tin học, trường ĐHSP Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Khoa học Huế Khoa học máy tính 2005
  Thạc sĩ Trường Đại hcoj Khoa học Huế Tin học 2007