Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Xuân Vinh
(300000.0169)

Tiến sĩ

34

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Xuân Vinh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1959

 • Địa chỉ:

  KTT Lê Hồng Phong, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: daxuvi@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Kỹ thuật điện tử

  Chuyên ngành đào tạo:

  Kỹ thuật điện tử

  Chuyên môn giảng dạy:

  Điện Tử - Viễn Thông

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Ứng dụng Điện tử - Viễn thông và Khoa học Vật liệu

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1979 Đến : Trưởng Khoa - Khoa Vật lý Khoa Vật lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
  Từ : 01/11/2012 Đến : Trưởng Bộ môn - Bộ môn Điện tử Viễn thông; Trưởng Khoa - Khoa ĐT-VT Khoa Điện tử - Viễn thông - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội Vật lý học 1978
  Thạc sĩ Trường Đại học Tổng hợp Huế Vật lý học 1995
  Tiến sĩ Viện Khoa học Vật liệu Hà Nội Vật lý học 2002