Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Văn Hợp
(300000.0182)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

157

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

24

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Văn Hợp
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  15/85 Nguyễn Huệ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543820637; 0913417931
  Email: ngvanhopkh@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2005

  Ngành đào tạo:

  Hóa phân tích

  Chuyên ngành đào tạo:

  Hóa phân tích

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hóa phân tích, Hóa môi trường, Thống kê trong hóa học và môi trường, Phân tích môi trường, Phân tích điện hóa, Đánh giá các nguồn thải

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Phát triển phương pháp von-ampe hòa tan phân tích vết các kim loại độc; Quan trắc và đánh giá chất lượng nước, Đánh giá các nguồn ô nhiễm nước, không khí và đất

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )
  Tiếng Nga (B - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/05/1978 Đến : 01/10/1981 Viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt Cán bộ Viện nghiên cứu hạt nhân
  Từ : 01/11/1981 Đến : 01/11/2009 Trưởng Khoa - Khoa Hóa học Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD khoa Hóa học
  Từ : 01/01/2010 Đến : 01/01/2015 Trưởng Phòng - Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC Trưởng phòng KHCN-HTQT
  Từ : 01/01/2015 Đến : Bộ môn Hóa phân tích - Khoa Hóa học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC CBGD
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội Hoá học 1977
  Tiến sĩ Trường Đại học KHTN, ĐH Quốc gia Hà Nội Hoá học 2001