Dữ liệu Nhà khoa học

Vũ Đình Bảy
(400000.0150)

Thạc sĩ

52

Bài báo

82

Sách - Giáo trình

19

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Vũ Đình Bảy
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  44/10 Dương Văn An, Phường Xuân Phú, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905195719
  Email: vudinhbaysphue@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Triết học; Lí luận và phương pháp dạy học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học giáo dục

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1999 Đến : 01/02/2001 tổ Phương pháp dạy học chính trị - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa GDCT Trường ĐHSP- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2001 Đến : 01/02/2002 tổ Phương pháp dạy học chính trị - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa GDCT Trường ĐHSP- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2002 Đến : 01/05/2004 tổ Phương pháp dạy học chính trị - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa GDCT Trường ĐHSP- ĐẠi học Huế
  Từ : 01/06/2004 Đến : 01/04/2009 Phó trưởng Khoa - Khoa GDCT tổ Phương pháp dạy học chính trị - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị Trường ĐH. Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/05/2009 Đến : Trưởng Khoa - Khoa GDCT; Trưởng Khoa - Khoa Giáo dục Chính trị tổ Phương pháp dạy học chính trị - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị trường ĐH. Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục Chính trị 0000
  Đại học Đại học Quốc Gia Hà Nội Triết học 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Triết học 2005