Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Hồ Sơn
(400000.0151)

Tiến sĩ

8

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Hồ Sơn
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  Khu vực II, phường An Đông, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0234.3824225; 0914156618
  Fax: 0234.3825824
  Email: lehoson@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Triết hoc, tư tưởng Hồ Chí Minh, Đạo đức học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Khoa học Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Trung (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1999 Đến : 01/12/2015 Tổ CNXHKH-LSĐ_TTHCM - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM giảng viên
  Từ : 01/01/2016 Đến : 01/11/2017 Phó trưởng Phòng - Phòng Đào tạo sau đại học Phòng Đào tạo Sau đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
  Từ : 01/12/2017 Đến : Trưởng Phòng - Phòng Tổ chức - Hành chính Tổ Tổ chức cán bộ - Phòng Tổ chức - Hành chính - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Giáo dục Chính trị 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học- Đại học Huế Triết học 2007
  Tiến sĩ Trung Quốc Triết học 2015