Dữ liệu Nhà khoa học

Phạm Quang Trung
(400000.0154)

Tiến sĩ

11

Bài báo

6

Sách - Giáo trình

3

Đề tài khoa học

2

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Phạm Quang Trung
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1978

 • Địa chỉ:

  Kiệt 3, KV4 Vân Dương, Thủy Vân, Hương Thủy, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế , Thủy Vân , Hương Thủy , Thành phố Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0983217808
  Email: phamquangtrung@dhsphue.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Triết học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Triết học Mác-Lênin - Lịch sử triết học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Triết học

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - 0000)
  Tiếng Trung (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2003 Đến : 01/03/2005 tổ Phương pháp dạy học chính trị - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa GDCT Trường ĐHSP- Đại học Huế
  Từ : 01/04/2005 Đến : 01/03/2006 tổ Phương pháp dạy học chính trị - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Tập sự ngạch giảng viên tại Khoa GDCT Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/04/2006 Đến : Trưởng Khoa - Khoa Giáo dục Chính trị tổ Phương pháp dạy học chính trị - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Giáo dục Chính trị 2003
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế Triết học 2008
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hồ Nam Triết học 2017