Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thành Minh
(400000.0146)

Tiến sĩ

15

Bài báo

15

Sách - Giáo trình

11

Đề tài khoa học

1

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thành Minh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1981

 • Địa chỉ:

  Nhà 2C/76 Phùng Lưu, Thủy Dương, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế , Thủy Dương , Hương Thủy , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0905601224
  Email: ntminh@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chủ nghĩa xã hội khoa học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chủ nghĩa xã hội khoa học, Phương pháp dạy học LLCT

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Chủ nghĩa xã hội khoa học, Phương pháp dạy học LLCT

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (B - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2005 Đến : 01/02/2007 Tổ Lý luận cơ bản - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Khoa GDCT Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2007 Đến : 01/02/2008 Tổ Lý luận cơ bản - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên tập sự tại Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2008 Đến : 01/05/2011 Tổ Lý luận cơ bản - Khoa Giáo dục Chính trị - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Giáo dục Chính trị Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Giáo dục Chính trị 2005
  Thạc sĩ Đại học Quốc gia Hà Nội Triết học 2010
  Tiến sĩ Đại học Quốc Gia Hà Nội Triết học 2018