Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Duân
(400000.0188)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

42

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

10

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Duân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1976

 • Địa chỉ:

  Đại học Huế, 03 Lê Lợi , Phường Vĩnh Ninh , Thành phố Huế , Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenduan@hueuni.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2015

  Ngành đào tạo:

  Giáo dục học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giáo dục học, Sinh học; Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học; Lý luận và PPDH Công nghệ (KTNN).

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Giáo dục học, Sinh học; Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học; Lý luận và PPDH Công nghệ (KTNN).

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 2005)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Văn phòng Đảng - Đoàn thể Đại học Huế vpdd
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/2000 Đến : 01/12/2012 Tổ trưởng chuyên môn - Khoa SPKT Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/01/2013 Đến : 01/04/2014 Phó trưởng Ban - Ban Khoa học Công nghệ Ban Khoa học Công nghệ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác khoa học công nghệ
  Từ : 01/05/2014 Đến : 01/06/2015 Phó trưởng Ban - Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác khoa học và công nghệ
  Từ : 01/07/2015 Đến : Trưởng Ban - Tổ chức cán bộ Ban Tổ chức Cán bộ - CƠ QUAN ĐẠI HỌC HUẾ Công tác tổ chức cán bộ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Sư phạm Sinh học 1999
  Thạc sĩ Trường Đại học sư phạm- ĐHH Giáo dục học 2003
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Giáo dục học 2009