Dữ liệu Nhà khoa học

Văn Thị Thanh Nhung
(400000.0191)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

35

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Văn Thị Thanh Nhung
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1973

 • Địa chỉ:

  5/138 Nguyễn Sinh Cung, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0988857802
  Email: vanthanhnhung@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2016

  Ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Lý luận và phương pháp dạy học môn Sinh học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lý luận dạy học Sinh học, Công nghệ

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Lý luận dạy học Sinh học, Công nghệ

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1996 Đến : 01/11/1999 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Hợp đồng giảng dạy tại Trường Đại học Sư phạm- ĐHH
  Từ : 01/12/1999 Đến : 01/02/2010 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường ĐHSP- ĐHH
  Từ : 01/03/2000 Đến : 01/02/2011 Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2011 Đến : 01/09/2013 Tổ trưởng chuyên môn Tổ Phương pháp giảng dạy - Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên chính Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/10/2013 Đến : Phó Viện trưởng - Viện Nghiên cứu Giáo dục; Viện trưởng - Viện Nghiên cứu giáo dục Viện Nghiên cứu giáo dục - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên, Phó Viện trưởng
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Sinh học 1995
  Tiến sĩ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội Sinh học 2007