Dữ liệu Nhà khoa học

Hoàng Lê Thùy Lan
(400000.0182)

Thạc sĩ

10

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

6

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hoàng Lê Thùy Lan
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1984

 • Địa chỉ:

  60A1 Tôn Thất Cảnh, phường An Đông, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914415012
  Email: hoanglethuylan@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nuôi trồng thuỷ sản

  Chuyên môn giảng dạy:

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Thuỷ sản

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Sư phạm 34 Lê Lợi 02343822132 admin@dhsphue.edu.vn
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/05/2011 Khoa Sư phạm Kỹ thuật - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Cán bộ hợp đồng Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế
  Từ : 01/03/2012 Đến : 01/02/2013 Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM tập sự ngạch nghiên cứu viên
  Từ : 01/03/2013 Đến : Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Biên chế ngạch giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm- Đại học Huế Nuôi trồng thuỷ sản 2006
  Thạc sĩ Đại học Nông nghiệp Hà Nội Nuôi trồng thuỷ sản 2010