Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Tường Vy
(400000.0385)

Tiến sĩ

29

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Tường Vy
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1979

 • Địa chỉ:

  .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: tuongvynguyensphue@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Sinh lý học người và động vật

  Chuyên ngành đào tạo:

  Sinh lý học người và động vật

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giải phẫu người,Sinh lý học người và động vật,Giáo dục dân số và sức khỏe sinh sản vị thành niên

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Sinh lý học người và động vật

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (CN - 0000)
  Tiếng Pháp (C - 0000)

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2001 Đến : 01/08/2002 Tổ Động vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên hợp đồng tạo nguồn Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/09/2002 Đến : 01/08/2003 Tổ Động vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên biên chế tập sự Khoa Sinh Trường Đại học Sư phạm Huế
  Từ : 01/09/2003 Đến : Tổ trưởng chuyên môn - Tổ Động Vật Tổ Động vật - Khoa Sinh học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM Giảng viên Khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Huế
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Sinh học 2001
  Thạc sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 2004
  Đại học TRường Đại học Sư phạm Huế Sư phạm Tiếng Anh 2006
  Tiến sĩ Trường Đại học Khoa học Huế Sinh học 2012