Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Sanh Tùng
(500000.0245)

Tiến sĩ

4

Bài báo

1

Sách - Giáo trình

2

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Sanh Tùng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1959

 • Địa chỉ:

  5/154 Bà Triệu, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0914033903
  Email: ngsanhtung@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Phẫu thuật tạo hình

  Chuyên ngành đào tạo:

  Phẫu thuật tạo hình

  Chuyên môn giảng dạy:

  Giải phẫu

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/09/1983 Đến : 01/11/1986 Đơn vị D24 F342 QK4 Sĩ quan quân Y
  Từ : 01/12/1986 Đến : Trưởng Bộ môn - Giải phẫu; Phó Giám đốc - BV Trường Bộ môn Giải phẫu - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐH Y Dược Huế Y đa khoa 1983
  Chuyên khoa 1 Trường ĐH Y Dược Huế Ngoại khoa 1992
  Thạc sĩ Trường ĐH Y Dược Huế Ngoại khoa 2000
  Đại học Học viện Chính trị Quốc Gia Hồ Chí Minh (phân viện Đà nẵng) Cao cấp lý luận chính trị 2004
  Tiến sĩ Học viện Quân Y Ngoại khoa 2010