Dữ liệu Nhà khoa học

Vĩnh Khánh
(500000.0029)

Đại học

5

Bài báo

5

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Vĩnh Khánh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1983

 • Địa chỉ:

  6/73 Nguyễn Du, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: khanhdung28@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Nội khoa

  Chuyên ngành đào tạo:

  Nội khoa

  Chuyên môn giảng dạy:

  Nội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/11/2007 Đến : 01/02/2008 Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2008 Đến : Phòng Đào tạo đại học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Khác 0000
  Đại học Trường ĐH Y Dược Huế Y đa khoa 2007