Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Viết Tuân
(600000.0248)

Phó giáo sư - Tiến sĩ

30

Bài báo

4

Sách - Giáo trình

15

Đề tài khoa học

5

Giải thưởng

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Viết Tuân
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1963

 • Địa chỉ:

  Bộ Môn Hệ Thống Nông Nghiệp. Khoa Khuyến Nông & Phát Triển Nông Thôn. Truờng Đại Học Nông Lâm Huế. 102 Phùng Hưng - Tphuế - Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0194172891
  Email: nguyenviettuan@huaf.edu.vn

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2017

  Ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên ngành đào tạo:

  Trồng trọt

  Chuyên môn giảng dạy:

  Hệ Thống Nông Nghiệp

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nông học, hệ thống nông lâm nghiệp

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Pháp (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Nông lâm
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/01/1986 Đến : 01/01/1988 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Tập sự giảng dạy
  Từ : 01/01/1988 Đến : 01/01/1994 Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/1990 Đến : 01/01/1992 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Bí thư đoàn
  Từ : 01/01/1994 Đến : 01/01/1996 ĐH Quốc Gia Pháp Học nước ngoài
  Từ : 01/01/2001 Đến : 01/01/2005 Trưởng Bộ môn Tổ bộ môn Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường - Khoa Lâm nghiệp - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/2005 Đến : 01/01/2010 Trưởng Bộ môn Tổ bộ môn Hệ thống nông nghiệp - Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên
  Từ : 01/01/2009 Đến : 01/01/2011 Phó trưởng Khoa; Trưởng Bộ môn Khoa Khuyến nông và Phát triển nông thôn - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM Giảng viên giảng dạy và nghiên cứu khoa học
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Nông Nghiệp II Huế Nông học 1986
  Thạc sĩ Viện Quốc Gia Pháp Phát triển nông thôn 1996
  Tiến sĩ ĐH Huế Nông học 2004