Dữ liệu Nhà khoa học

Hà Quang Dũng
(500000.0311)

2

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Hà Quang Dũng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1958

 • Địa chỉ:

  Đang cập nhật .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 3848696
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngoại khoa

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngoại khoa

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngoại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp