Dữ liệu Nhà khoa học

Lê Đình Đạm
(500000.0316)

Đại học

20

Bài báo

2

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Lê Đình Đạm
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1982

 • Địa chỉ:

  , Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: ledinhdam@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Ngoại khoa

  Chuyên ngành đào tạo:

  Ngoại khoa

  Chuyên môn giảng dạy:

  Ngoại

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/10/2006 Đến : 01/02/2007 Bộ môn Ngoại - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2007 Đến : Bộ môn Ngoại - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Thạc sĩ Trường ĐH Y Dược Huế Ngoại khoa 0000
  Đại học Trường ĐH Y Dược Huế Y đa khoa 2006