Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Xuân Hồng
(300000.0323)

Tiến sĩ

41

Bài báo

20

Sách - Giáo trình

12

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Hồng
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1956

 • Địa chỉ:

  15/64 Nguyễn Công Trứ, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: nguyenxuanhong@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dân tộc học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dân tộc học - Nhân học - Công tác xã hội

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Dân tộc học - Nhân học - Xã hội học - Công tác xã hội

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Khoa học
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/1978 Đến : 01/03/2017 Tổ trưởng chuyên môn - CTXH; Trưởng Bộ môn - Công tác xã hội Bộ môn Công tác xã hội - Khoa Lịch sử - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC GVC
  Từ : 01/03/2017 Đến : Tổ trưởng chuyên môn Khoa Công tác xã hội - TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHTH Hà Nội Lịch sử 1978
  Tiến sĩ Đại học Tổng hợp Hà Nội Lịch sử 1995