Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Xuân Tuyến

Phó giáo sư - Tiến sĩ khoa học

16

Bài báo

8

Sách - Giáo trình

7

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Xuân Tuyến
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1949

 • Địa chỉ:

  34 Lê Lợi – Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 054.823393 CQ, 0913439587
  Email: nxtuyenvn@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư -

  Ngành đào tạo:

  Đại số và lý thuyết số

  Chuyên ngành đào tạo:

  Đại số và lý thuyết số

  Chuyên môn giảng dạy:

  Đại Số

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Nửa vành và nửa môđun, Đại số đồng điều và tôpô đại số

  Trình độ ngoại ngữ:

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Cộng tác viên ngoài Đại học Huế
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Tiến sĩ khoa học 1990