Dữ liệu Nhà khoa học

Đặng Thanh
(500000.0422)

Phó giáo sư - Đại học

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đặng Thanh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1958

 • Địa chỉ:

  02 Trường Chinh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: dangthanhts@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Phó giáo sư - 2012

  Ngành đào tạo:

  Tai Mũi họng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tai Mũi họng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tai Mũi Họng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/08/1978 Đến : 01/07/1982 Quân đội NDVN Đi bộ đội
  Từ : 01/08/1982 Đến : 01/06/1986 Tiếp tục học trường đại Y dược Sinh viên
  Từ : 01/07/1986 Đến : 01/09/1986 QĐND VN Học sĩ quan dự bị
  Từ : 01/10/1986 Đến : Phó trưởng Bộ môn - TMH Bộ môn Tai Mũi Họng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐH Y Dược Huế Y đa khoa 1986
  Thạc sĩ Trường ĐH Y Dược Huế 2000
  Tiến sĩ Học viện Quân Y Tai mũi họng 2007
  Đại học Đại học ngoại ngữ Ngôn ngữ Anh 2011