Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Thị Ngọc Khanh
(500000.0424)

Chuyên khoa 2

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Khanh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1965

 • Địa chỉ:

  32 Bến Nghé, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại: 0543826861; 0905342959
  Email: ngockhanhhue@yahoo.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Tai Mũi họng

  Chuyên ngành đào tạo:

  Tai Mũi họng

  Chuyên môn giảng dạy:

  Tai Mũi Họng

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/02/1990 Đến : Bộ môn Tai Mũi Họng - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐH Y Dược Huế Y đa khoa 1989
  Chuyên khoa 1 Đại học Y Dược TP. HCM 1994
  Thạc sĩ Trường ĐH Y Dược Huế Y tế công cộng 2006
  Chuyên khoa 2 Trường ĐH Y Dược Huế 2010