Dữ liệu Nhà khoa học

Nguyễn Công Quỳnh
(500000.0207)

Thạc sĩ

3

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

5

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Nguyễn Công Quỳnh
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1964

 • Địa chỉ:

  63A Thạch Hãn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: quynhnguyencong@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Chẩn đoán hình ảnh

  Chuyên ngành đào tạo:

  Chẩn đoán hình ảnh

  Chuyên môn giảng dạy:

  Chẩn đoán hình ảnh

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/12/1992 Đến : 01/01/1994 Hội kế hoạch hóa gia đình NINAFPA Miền Trung Trưởng phòng siêu âm
  Từ : 01/01/1994 Đến : 01/01/1997 Phòng khám từ thiện Kim long Huế Trưởng phòng siêu âm
  Từ : 01/01/1997 Đến : Phó trưởng Bộ môn - CĐHA Bộ môn Chẩn đoán hình ảnh - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Trường ĐHY Dược Huế Y đa khoa 1990
  Chuyên khoa 1 Trương ĐHY Dược Huế Chẩn đoán hình ảnh 2006
  Thạc sĩ Trường đHY Dược Huế Chẩn đoán hình ảnh 2008