Dữ liệu Nhà khoa học

Trương Viết Thành
(500000.0135)

Tiến sĩ

0

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

0

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Trương Viết Thành
  Giới tính: Nam
  Năm sinh: 1977

 • Địa chỉ:

  666 Lê Duẩn, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email:

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Dược học

  Chuyên ngành đào tạo:

  Dược học

  Chuyên môn giảng dạy:

  Dược

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/07/2003 Đến : 01/05/2005 Hãng Dược phẩm Hoffmann La Roche Thụy sĩ Chuyên gia sản phẩm
  Từ : 01/05/2005 Đến : 01/11/2005 Công ty Dược Trung ương Huế Nhân viên Phòng Marketinh XNK
  Từ : 01/01/2006 Đến : 01/02/2007 Khoa Dược - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2007 Đến : Trưởng Bộ môn - thuộc Khoa Dược Khoa Dược - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học ĐH Ngoại ngữ Hà nội Ngôn ngữ Pháp 1999
  Đại học ĐH Dược Hà nội Dược học 2003
  Thạc sĩ Đại học Groningen Dược học 2010
  Tiến sĩ Đại học Laval, Canada Dược học 2016