Dữ liệu Nhà khoa học

Đoàn Thị Duyên Anh
(500000.0214)

Thạc sĩ

9

Bài báo

0

Sách - Giáo trình

1

Đề tài khoa học

Thông tin:

 • Họ và tên: Đoàn Thị Duyên Anh
  Giới tính: Nữ
  Năm sinh: 1974

 • Địa chỉ:

  62 Tịnh Tâm, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế .

 • Liên hệ:

  Điện thoại:
  Email: duyenanhdt@gmail.com

Chuyên môn:

 • Chức danh:

  Ngành đào tạo:

  Y sinh học di truyền

  Chuyên ngành đào tạo:

  Y sinh học di truyền

  Chuyên môn giảng dạy:

  Di truyền Y học

  Lĩnh vực nghiên cứu:

  Trình độ ngoại ngữ:

  Tiếng Anh (C - )

Quá trình:

 • Đơn vị quản lý


  Đơn vị Địa chỉ cơ quan Điện thoại cơ quan Email cơ quan
  Trường Đại học Y dược
 • Quá trình công tác


  Thời gian Chức danh công tác Cơ quan công tác Chức vụ
  Từ : 01/06/2001 Đến : 01/10/2005 Bộ môn Sinh lý - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/11/2005 Đến : 01/02/2006 Bộ môn Di truyền Y học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên hợp đồng
  Từ : 01/03/2006 Đến : Bộ môn Di truyền Y học - TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC Giảng viên
 • Quá trình đào tạo


  Bậc đào tạo Cơ sở đào tạo Ngành đào tạo Năm tốt nghiệp
  Đại học Đại học Sư phạm Huế Sinh học 1997
  Thạc sĩ Đại học Khoa học Huế 2000